שירותים ומוצרים » אימון וליווי לעסק בצמיחה «
אימון וליווי לעסק בצמיחה
מבוסס על מודל הצמיחה של coachteam. נתפר על פי צרכי העסק, השלב בו הוא נמצא וגודלו ועל פי סוג הניהול. המאמנים הבכירים משתמשים בכלים אימוניים וברקע העסקי הרחב שלהם. במסגרת התהליך: מגדירים חזון, פוקוס עסקי, מטרות ותוכניות עבודה. בהתאם לצורך עובדים עם יועצים מתחומים משלימים, כגון: מיתוג, מס, משפטי וכדומה.
מתאים בשלבי צמיחה שונים של עסק:
1. שכפול הצלחה- עסק של סניף בודד בתהליך הפיכה לרשת.
     איך מוציאים את הזהות הייחודית והמצליחה ומשכפלים אותה.
     עבודה עם המטה, מנהלי השטח וזכיינים.
2. עסק העובר משלב היזמות לשלב חברה עסקית-
א. צוות ההקמה משנה תפקידים
ב. במקרים רבים היזם כבר לא רוצה או בוחר שלא לנהל את העסק ומכניס מנכ"ל ודרג ניהול אחר לחברה. זהו תהליך שכשהוא נעשה נכון יעלה את החברה מדרגה וכשהוא לא נעשה נכון עשוי להפיל את החברה.
3. עסק עולה מדרגה מבחינת מכירות, היקף לקוחות, מספר עובדים/מטריצה ניהולית
4. מעבר לחברה בינלאומית


חזרה לדף שירותים »משרד  03-6346789    גלית פלד  0522-689911    רונית ברוסטין  office@coachteam.co.il   0546-586805
- Designed by Tamar Weingarten   Developed by Edenet -